Back to top

Política de privacitat

La web ninkasi.cat compleix amb les directrius establertes d’acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Real Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altre normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris. Per això, s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat de ninkasi.cat. Les dades de caràcter personal sol·licitades als usuaris, consistiran en aquelles imprescindibles per a identificar-los i prestar-los-hi el servei sol·licitat. Ninkasi farà saber a l’usuari l’existència de les condicions particulars pel tractament de les dades, en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers. Així mateix, s’informa que en compliment de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, se li sol·licitarà el seu consentiment en cada moment pel tractament del seu correu electrònic per a finalitats comercials. A través d’aquesta pàgina web no es recullen ni es cedeixen a tercers, dades personals sense previ consentiment.